Obchodní podmínky

 

   Tyto obchodní podmínky jsou závazné k www.PK-OIL.cz (dále jen pk-oil.cz). Tyto podmínky popisují a upravují vzájemný obchodní vztah mezi provozovatelem na straně dodavatele (dále jen pk-oil.cz) a zákazníkem, návštěvníkem (dále jen "objednatelem“) na straně kupujícího.

  

I. Cenové podmínky  

  • Ceny - Seznam zboží uvedený na pk-oil.cz je chápán jako návrh kupní smlouvy (dále jen „katalog“). Katalog obsahuje maloobchodní prodejní cenu včetně DPH (jsme plátci DPH). Dopravné hradí kupující, pokud není stanoveno u konkrétního zboží jinak.  PK-OIL.CZ si vyhrazuje právo změny cen v katalogu bez předchozího upozornění. Měnit ceny na již uzavřených a potvrzených objednávkách však není možné.
  • Doprava našeho sortimentu je mnohdy poněkud složitější, proto jsme nuceni řešit ji individelně.
  • Dopravné – Ke každé objednávce zboží uskutečněné na pk-oil.cz je účtováno dopravné dle ceníku, či dle indivuduelní dohody.

 

 

II. Podmínky a možnosti úhrady 

  Platba za zboží probíhá standartně dobírkou řidiči kurýrní služby, či našemu vlastnímu rozvozu, při převzetí zboží. Zákazník platí zboží z katalogu pk-oil.cz výhradně dobírkou, není-li mezi objednatelem a dodavatelem sjednáno plnění na základě zálohové platby předem, či na fakturu, přépadně hotově.


Platba běžným bankovním převodem po předchozí domluvě je možná, jako variabilní symbol platby použije zákazník číslo faktury.


U dražších zásilek si provozovatel vyhrazuje právo požadovat od zákazníka zálohu předem, avšak až po předchozí domluvě se zákazníkem.

 

 

III. Podmínky dodání  

  Termín expedice zboží: pk-oil.cz vynakládá veškerou snahu na rychlý a hladký průběh expedice objednaného zboží. Standardní termín expedice je 1 pracovní den od ověření objednávky, maximální termín expedice je 7-10 pracovních dnů. V případě méně běžného, či problematického zboží, může dojít k prodloužení dodací lhůty, o kterém bude zákazník vždy informován, a to buď emailem nebo telefonicky. Provozovatel se však zavazuje, dle svých možností, v zájmu svém a především s ohledem na zákazníka, snížit dodací lhůtu na nejmenší možnou dobu! U neobvyklých produktů je doba dodání ovlivněna stavem skladových zásob našich, nebo našich nadodavatelů. Případě, že dodavatel společnosti PK Technik s.r.o. zboží, které je nabízeno prostřednictvím webu pk-oil.cz, již nevyrábí, nedodává, nebo nemá momentálně k dispozici, a na toto zboží obdrží pk-oil.cz objednávky, je pk-oil.cz oprávněn zboží nedodat, nezavazuje se jakkoliv zákazníkovy zboží za sjednanou cenu dodat.

 

IV. Záruční podmínky 

  Pk-oil.cz poskytuje na výrobní vady jím nabízeného a prodávané zboží záruku 2 roky. Záruční lhůta počíná běžet dnem převzetí zboží zákazníkem. V případě, že zákazník nemá doklad o převzetí zboží, počíná záruční lhůta běžet dnem vystavení daňového dokladu.

  Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku v případě výrazné změny ceny zboží u dodavatele, nebo v případě nedostupnosti či ukončení výroby zboží.

 

 V. Stav objednávek

   Veškeré objednávky se považují za oboustranně závazné v okamžiku, kdy pk-oil.cz objednateli elektronicky (e-mailem) potvrdí převzetí objednávky. Odesláním objednávky kupující bezvýhradně a dobrovolně akceptuje veškerá ustanovení a odstavce obchodních a reklamačních podmínek a je si vědom všech práv a povinností z nich vyplývajících. Veškeré zboží je až do úplného zaplacení uákazníkem majetkem provozovatele pk-oil.cz .

 

Doprava PPL , ČESKÁ POŠTA

  Doručení balíku - řidič Vás bude v den doručení telefonicky kontaktovat, aby s Vámi domluvil podrobnosti předání , oznámí Vám přibližný čas doručení, výši dobírky a další případné náležitosti. Zásilku Vám standarně doručím v rozmezí 8–18 hodin v pracovní dny (přesnou dobu doručení nelze ovlivnit) (týká se společnosti PPL).

Řidiči České pošty objíždějí zadané adresy bez předchozího upozornění.

 

  

Reklamační řád 

  Reklamační řád pk-oil.cz vychází z Občanského zákoníku a vztahuje se pouze na zboží, jehož reklamace je řádně uplatněna v záruční lhůtě.

 

 Souhlas s reklamačním řádem 

  •   Souhlas s reklamačním řádem stvrzuje objednatel podpisem faktury nebo převzetím zboží od přepravce a stvrzení tohoto svým podpisem. Převzetím zboží se rozumí okamžik, kdy je zboží převzato od dopravce, případně vyzvednuto na poště.

 

  •    Povinnost kontroly - Objednatel je povinen zkontrolovat dodávku, není-li nikterak viditelně poškozena nebo poničena. Pokud je zásilka poničena, nepřevezme objednatel zásilku a neprodleně kontaktuje pk-oil.cz . Pokud objednatel zjistí jakýkoliv rozdíl mezi uvedeným zboží na faktuře a skutečně dodaným zbožím, nebo neobdržel se zásilkou fakturu – daňový doklad, je povinen ihned informovat pk-oil.cz, pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že pozdější případná reklamace nebude uznána.

 

  Reklamace zásilek pk-oil.cz může být uplatněna po předchozí dohodě a vyplnění reklamačního formuláře, a to osobně, nebo zasláním na adresu dle dohody.


  •   Náklady na dopravu reklamace do sídla, či skladu pk-oil.cz nese objednatel, stejně tak riziko a odpovědnost za poškození zásilky dopravou. Pk-oil.cz vyřídí Vaši reklamaci nejpozději do 30 dnů.

 

 

Ochrana osobních údajů

  Provozovatel pk-oil.cz prohlašuje, že s osobními údaji nakládá v souladu s ustanovením zákona č.101/2000sb. o ochraně osobních údajů. Informace poskytnuté prostřednictvím objednávkového formuláře, slouží pouze pro vyřízení objednávky a nebudou poskytnuty třetím osobám.

Tyto podmínky vstupují v platnost dne 1. ledna 2011.

  

 

 

 

Provozovatel webu:


 PK Technik s.r.o.
  Holečkova 799/99
  150 00  Praha 5
  IČ: 24200247
DIČ: CZ24200247
  
  Sklad: Průmyslový areál V. Dobrá, Kladno
  
   tel.: +420 607 811 916
   email: info@pk-oil.cz 
   web:   www.PK-OIL.cz
      
 

 


DomůDomů

 

Hledat

Košík  

prázdný